Υπηρεσίες

yellow safety helmet solar cell panel_1150 4282

Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε κατασκευαστικής – οικοδομικής εργασίας και εφ’ όσον μας ανατεθεί από τον πελάτη, 

αναλαμβάνουμε ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών που αφορά στον έλεγχο του πολεοδομικού καθεστώτος του ακινήτου, το έργο, την εκπόνηση μελετών και την έκδοση εγκρίσεων και αδειών από τις αρμόδιες αρχές.

Οι Υπηρεσίες μας

Έκδοση βεβαίωσης για τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και λειτουργίες του ακινήτου

Πολεοδομικός Προέλεγχος – Έλεγχος

Έκδοση βεβαίωσης για τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και λειτουργίες του ακινήτου
Με εκπόνηση δικών μας μελετών προχωρούμε στην ενίσχυση του φέροντος οργανισμού

Ανακαίνιση - Ενίσχυση

Με εκπόνηση δικών μας μελετών προχωρούμε στην ενίσχυση του φέροντος οργανισμού
Κατασκευάζουμε και επιβλέπουμε οποιοδήποτε κτιριακό έργο, υλοποιώντας τις απαραίτητες εργασίες

Κατασκευή οικοδομικών έργων

Κατασκευάζουμε και επιβλέπουμε οποιοδήποτε κτιριακό έργο, υλοποιώντας τις απαραίτητες εργασίες
Συντηρούμε και επισκευάζουμε οικοδομικές εγκαταστάσεις, αντιμετωπίζοντας κάθε είδους τεχνικό πρόβλημα

Συντήρηση - επισκευή

Συντηρούμε και επισκευάζουμε οικοδομικές εγκαταστάσεις, αντιμετωπίζοντας κάθε είδους τεχνικό πρόβλημα

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ:

+30 697 757 6253

-Ή-

Στην Εταιρεία μας,

με εμπειρία, ποιότητα και υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονική

Προσεγγίζουμε την κατασκευή

με εμπειρία, ποιότητα και υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονική
με ιδιαίτερη σχεδίαση, σε επιθυμητό χρόνο και κόστος, εξασφαλίζοντας της επιτυχίας της επιχείρησης σας

Δημιουργούμε επαγγελματικούς χώρους

με ιδιαίτερη σχεδίαση, σε επιθυμητό χρόνο και κόστος, εξασφαλίζοντας της επιτυχίας της επιχείρησης σας
Ο σεβασμός μας για τη μελέτη και η επιθυμία για την ποιοτική κατασκευή δημιουργούν επαγγελματικές σχέσεις

Στηρίζουμε συνεργασίες

Ο σεβασμός μας για τη μελέτη και η επιθυμία για την ποιοτική κατασκευή δημιουργούν επαγγελματικές σχέσεις